Chippen en paspoort van een paard

Chippen en paspoort van een paard
Wanneer moet een paard gechipt zijn en een paspoort hebben?

Het chippen van een veulen gebeurt in de eerste 9 maanden na de geboorte, het paspoort moet binnen 4 maanden na geboorte aangevraagd zijn. Het hebben van een chip is sinds 1 juli 2009 verplicht.

Paspoort

Binnen vier maanden na de geboorte vraagt de eigenaar verplicht een paspoort aan. Na het aanvragen krijgt de eigenaar uiterlijk binnen negen maanden na de geboorte van het veulen het paspoort.

Het originele paspoort moet altijd bij het paard aanwezig zijn. In het paspoort staan medische behandelingen van het paard. Het paardenpaspoort is nodig ter identificatie.

Chippen

Het veulen moet binnen 9 maanden na de geboorte een chip hebben. Sinds 19 mei 2020 is er een tijdelijke verlenging van de termijn van 6 maanden. Een veulen dat geen chip heeft mag tijdens deze periode met de moeder meereizen binnen Nederland. Na deze periode moet het veulen gechipt zijn en zijn eigen paspoort hebben. Als een paard geen paspoort heeft mag het officieel niet worden vervoerd.

Plaatsen van een chip

Een I&R (identificatie en registratie) bevoegde dierenarts plaatst de chip. Voordat de dierenarts een chip gaan inbrengen controleert hij eerst of er geen andere chip aanwezig is. De dierenarts scheert en desinfecteert de plek waar de chip geïmplanteerd wordt. Voor en na het inbrengen controleert de dierenarts of de chip werkt. Het chipnummer zal worden opgenomen in het paspoort.

Chip registreren

Het I&R aanvraagformulier wordt ingevuld en aangeboden bij een paardenpaspoort uitgevende instantie (ppi). De paardenarts en eigenaar tekenen beiden het formulier. Lees meer over het aanvragen en de regels paardenpaspoort.

Identificatie van een paard kan plaatsvinden tijdens vervoer, bij wedstrijden of keuringen.

Chippen en paspoort aanvragen via JW VetService

Kortom: chippen en het paspoort zijn erg belangrijk voor je paard. Neem voor meer informatie over het chippen van een veulen contact met ons op.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Menu