Disclaimer

De informatie op deze site wordt door ons met zorg samengesteld en gecontroleerd. Desalniettemin is het mogelijk dat deze onvolledig is en/of onjuistheden bevat.

JW VetService sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het bezoek aan dierenartsinhetgooi.nl, uit het gebruik van dierenartsinhetgooi.nl,
van de door haar op dierenartsinhetgooi.nl aangeboden diensten en/of van de informatie die via dierenartsinhetgooi.nl is verkregen.

Copyright

JW VetService is houder van de auteurs- en databankrechten op alle onderdelen van deze site, zoals teksten, illustraties, lay-out, data en techniek.

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van JW VetService is verveelvoudigen, openbaar maken, opvragen en/of hergebruiken, anders dan voor eigen gebruik overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden van JW VetService, niet toegestaan.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Menu